Zwroty i reklamacje

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania
towaru bez podawania powodu zwrotu składając stosowne oświadczenie
na piśmie oraz dokonując zwrotu zamówionego towaru. Taką możliwość
gwarantuje Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).
W celu dokonania reklamacji należy odesłać reklamowany produkt na adres
siedziby firmy wraz z dokumentem sprzedaży oraz opisem przyczyny
reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych
od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy
pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu
wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub
zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest stan zwróconych produktów. Zwroty
akceptowane będą gdy są kompletne, w stanie nie naruszonym, oryginalnie
zapakowane.
Zwrot pieniężny odbywa się tylko drogą przelewu bankowego. Nie wysyłamy
przekazów ani pobrań.
Nie odbieramy pobrań !!!
W przypadku płatności kartą zwrot odbędzie się na kartę z jakiej dokonywana
była płatność.
Sklep przy zwrotach nie zwraca kosztów przesyłki pierwotnej, a więc kwota
zwrócona nie obejmuje kosztów przesyłek. Jeśli Klient pragnie wymienić towar
na inny to płaci za przesyłkę odesłanego towaru oraz za przesyłkę nowego
towaru.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca
niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
Zwroty i reklamacje należy odsyłać na adres :
Trio marketing Diana Wisińska-Dyba , ul. Mickiewicza 37/58, 01-625
Warszawa.
z dopiskiem: „Zwrot” lub „Reklamacja”
e-mail: razemdlapszczol@gmail.com