I grin at the entrance to Zion National Park, we are greeted by the Ranger handing out a map and wishing us an unforgettable experience. I open the map where I find out what awaits us today. Partially, because reading about something and seeing it is of course a huge difference. The park is spread out at different heights. On the south side it rises to 3,666 ft and the northern side rises to 8,726 ft. We enter the park from the north and it is easy to guess what awaits us. So we will go downhill and I have the views as on a rollercoaster. We have to drive through the Zion Canyon Scenic Drive – a scenic route that provides the unforgettable views that Ranger mentioned. The rocky hills around us are sandstone rocks that form a variety of shapes sometimes resembling castles with huge turrets. Rocks get a deep shade of red and the whole route we undergo is also in that color, which gives an amazing effect. In the valley of the Canyon, that depth is estimated at 800 meters, flows Virgin River. We can also observe waterfalls and many, many rocky cliffs causing the accelerated beat of my heart.

*

Jeszcze się uśmiecham szeroko, gdy przy wjeździe do Narodowego Parku Zion wita nas Ranger wręczając mapę i życząc niezapomnianych wrażeń. Otwieram mapę z której po części dowiaduję się co nas czeka. Po części, gdyż przeczytać coś, a zobaczyć to oczywiście kolosalna różnica. Park rozpostarty jest na różnych wysokościach. Od strony południowej wznosi się na 1117 m.n.p.m, (3,666 ft ) a strona północna sięga drugie tyle czyli 2260 m n.p.m. (8,726 ft) Do Parku wjeżdżamy od północnej strony i łatwo się domyślić co czeka nas dalej. Tak tak będziemy zjeżdżać w dół więc mam zapewnione widoki jak na rollercoaster. Do pokonania mamy Zion Canyon Scenic Drive – trasę samochodową, która zapewnia niezapomniane widoki o których wspominał Ranger. Skaliste wzniesienia naokoło to skały piaskowca tworzące przeróżne formy momentami przypominające zamki z ogromnymi wieżyczkami. Skały przybierają odcień głębokiej czerwieni i cała trasa po której jedziemy jest także w tym kolorze, co daje niesamowity efekt. W dolinie Kanionu, którego głębokość szacuje się na 800 metrów płynie Rzeka Dziewicza (Virgin River). Zaobserwujemy także wodospady i wiele, bardzo wiele urwisk skalnych powodujących przyspieszone bicie mojego serca.

But I will no longer grieve over myself with my fear of heights that everybody knows about. The truth is that only a few times I was forced to close my eyes and once I bit the back of the chair, which brought the desired relief; ) Can I? I can! After all, if someone asks me if I would go to this place again – without a moment of hesitation I would answer: yes!!!

*

Nie będę się jednak dłużej nad sobą użalać z moim znanym już wszystkim lękiem wysokości. Prawda jest taka, że tylko kilka razy zmuszona zostałam zamknąć oczy i tylko raz ugryzłam oparcie fotela, co przyniosło upragnioną ulgę ; ) Da się? Da! Prawda jest taka, że mimo wszystko gdyby ktoś powiedział mi czy ponownie wybiorę się do tego miejsca – bez chwili zastanowienia odpowiem tak, kiedy jedziemy?! : )

The very popular animal that can be found in Zion is the Bighorn Sheep, and to our great joy we met one by the road : )

*

Bardzo popularnym zwierzęciem, które można spotkać w Zion jest Bighorn Sheep i ku naszej ogromnej radości jednego osobnika spotykamy przy samej drodze : )

Despite my tears and sweaty hands I am leaving Zion with even bigger smile than I had when I entered the Park. Happy and grateful that I could see this place and walk down the most red road I’ve ever seen <3

*

Mimo łez i spoconych dłoni opuszczam Zion z jeszcze większym uśmiechem niż podczas wjazdu do Parku. Szczęśliwa i wdzięczna, że mogłam zobaczyć to miejsce i przejść się kawałek już na własnych nogach najbardziej czerwoną drogą jaką w życiu widziałam <3