What makes you want to get up in the morning? What makes you look in the eyes of your beloved to feel the tingling in your stomach? What causes your smile, and sometimes even spontaneous jumps? These are all passions, living in harmony with one another, and being surrounded by people who are similar. People who feel similar and make you want to want!

Every day when I wake up I bring up thoughts that make me happy for a new day. The thought of what will happen on a given day or whether I can meet my own expectations motivates me and makes raising my own bar a real fun. Because I do not compete with anyone, I do not race and do not compare to anyone.

With this comparison it is not quite true, because I settle with myself. I settle all successes, but also all defeats. I settle all joyful days, but also those full of tears. Everything is important and everything has its time and place. I just let myself be. I draw conclusions. I know already what makes me big smile and I know what it means when my mouth trembles and I try to hide by bitting my lips. I watch myself very carefully. I know when and why I have goose bumps, and when and why my stomach aches. I can distinguish when it stems from excitement, and when from fear. I listen to myself more than ever and finally I start to understand myself. I know that sometimes the wind that blows in our wings is too weak, and sometimes even blows counter side preventing us from flying. And it will last for the lifetime, but we can help ourselves. Try! Despite the bad weather and despite the storm. Try! Even if we have an injured wing. Every attempt strengthens us and our wings. Every attempt heals us and our wings.

I have my own list of things, situations and experiences that make me fly and feel my own wings. There is a whole lot of them and I know that there are still many undiscovered, which with time, with age and at the right moment will be given to me to enjoy them and feel the gust of wind in my wings.

Search for situations, people, places where you feel most alive, where you feel that you live. Live your own way!

Co sprawia, że chce Ci się rano wstać z łóżka? Co sprawia, że patrząc w oczy ukochanego odczuwasz mrowienie w żołądku? Co powoduje Twój uśmiech, a czasem nawet spontaniczne podskoki do góry? To wszystko to pasje, życie w zgodzie ze sobą i otaczanie się ludźmi, którzy mają podobnie. Ludźmi, którzy czują podobnie i sprawiają, że chce Ci się chcieć!

Każdego dnia kiedy się budzę przywołuję myśli, które sprawiają, że cieszę się na nowy dzień. Myśl co się wydarzy danego dnia lub czy uda mi się sprostać wymaganiom jakie sama sobie narzuciłam pobudza mnie i sprawia, że podnoszenie własnej poprzeczki staje się prawdziwą frajdą. Bo przecież nie rywalizuję z nikim, nie ścigam się i nie porównuję do nikogo.

Z tym porównywaniem to jednak nie do końca prawda, gdyż jednak rozliczam się sama ze sobą. Z wszystkich sukcesów, ale też z potknięć. Z pełnych radości dni, ale też tych pełnych łez. Wszystko jest ważne i na wszystko jest czas i miejsce. Pozwalam sobie po prostu być. Wyciągam wnioski. Wiem już co sprawia, że uśmiecham się od ucha do ucha i wiem już co oznacza gdy drżą mi usta, a ja starając się to ukryć przygryzam boleśnie wargę. Obserwuję siebie bardzo dokładnie. Wiem kiedy i dzięki czemu mam gęsią skórkę, a kiedy i dlaczego boli mnie brzuch. Potrafię rozróżnić kiedy to wynik ekscytacji, a kiedy strachu. Słucham siebie bardziej niż kiedykolwiek i wreszcie zaczynam rozumieć siebie samą. Wiem, że czasem wiatr jaki wieje w nasze skrzydła jest zbyt słaby, a czasem nawet wieje z przeciwnej strony, uniemożliwiając nam lot. Tak niestety będzie przez całe życie, ale możemy sobie pomóc sami. Próbować pomimo niesprzyjającej pogody. Próbować pomimo burzy. Próbować nawet jeśli mamy uszkodzone skrzydło. Każda próba wzmacnia nas i nasze skrzydła. Każda próba nas leczy i nasze skrzydła.

Ja mam własną listę rzeczy, sytuacji i przeżyć jakie sprawiają, że się unoszę i czuję własne skrzydła. Jest ich cała masa i wiem, że jeszcze wiele jest nieodkrytych, które z czasem, z wiekiem i w odpowiednim momencie zostaną mi dane, aby się nimi cieszyć i czuć podmuch wiatru w moje własne skrzydła.

Szukaj sytuacji, ludzi, miejsc gdzie czujesz się najbardziej żywy, gdzie czujesz, że żyjesz i żyj, żyj po swojemu!