Do you feel sometimes like disappearing somewhere completely alone? To find the place where you hear your own thoughts and where you have the time to put them in good order. I must admit that I’ve always had such a place, but I am surprised that I need it less and less, and I don’t want to be there alone. I like when somebody accompany me : ) I like sitting on my favorite bench with someone special in complete silence. This silence is so precious to me, and I can share it so beautifully with only one person in the world (with someone special to me).

Today, I limit my words to the minimum and I invite you for a walk to the park. To the park, which has become the nearest green space for me that I need almost every day. I invite you to the Prospect Park. So shhhh…

*

Macie tak czasami, że lubicie zniknąć gdzieś zupełnie sami? Takie miejsce, gdzie słychać własne myśli i gdzie macie czas, by poukładać je w dobrej kolejności. Muszę przyznać, że zawsze miałam takie miejsce, ale ze zdziwieniem stwierdzam, że coraz rzadziej go potrzebuję i coraz mniej chętnie chcę być w nim zupełnie sama. Lubię jak ktoś mi towarzyszy : ) Lubię, gdy na ulubionej już ławeczce siedzę w ciszy z Kimś. Ta cisza jest dla mnie tak cenna i tylko z jedną osobą na świecie (z Kimś najważniejszym) potrafię ją tak pięknie dzielić.

Dzisiaj więc ograniczę słowa do minimum i zapraszam na spacer po Parku. Parku, który stał się obecnie najbliższym mi zielonym miejscem, którego potrzebuję niemal codziennie. Zapraszam do Prospect Park. Więc cicho sza…

GOOD MORNING 

GOOD AFTERNOON

GOOD EVENING

GOOD NIGHT

Prospect Park was established in 1896 and occupies an area of 35 acres. It is located in Redlands, California. The park was visited by three US presidents: William McKinley (1901), Theodore Roosevelt (1905) and William Howard (1909).

*

Prospect Park został utworzony w 1896 roku i zajmuje powierzchnię 35 akrów. Znajduje się w mieście Redlands w stanie California. Prospekt Park odwiedziło trzech prezydentów US: William McKinley (w 1901 roku), Theodore Roosevelt (w 1905 roku) oraz William Howard (w 1909 roku).