Przedstawiam Wam wspaniałą kobietę skrywającą wiele talentów i kilka zupełnie różnych pasji. Poznałyśmy się ponad pół roku temu, kiedy odwiedzałam północną Kalifornię. Podczas mojego dwutygodniowego pobytu to właśnie od Johanny i jej męża Boba wynajmowałam pokój.

Teraz wróciłam ponownie do ich domu w Dolinie Krzemowej na dwa miesiące podczas których miałam niesamowitą przyjemność poznać Johanne lepiej.

*

It is my pleasure to introduce Johanna, a woman with many passions and talents. We met about a half year ago when I arrived in Silicon Valley for two weeks. At that time, I rented a room from Johanna and her husband, Bob.

Now I am back in their home in Silicon Valley where many people work on new technologies, and meet together to create spectacular ideas. This is the ideal environment to get to know Johanna better.

64D31926-D3D9-449A-8AA9-7608003C5EF3_1_201_ajpeg

Me and Personal Chef Johanna 

Johanna przeszła na emeryturę po 30 latach pracy jako nauczycielka w szkole podstawowej i wciąż jest pełna życia i bardzo aktywna. Johanna już na 10 lat przed przejściem na emeryturę aktywnie zaczęła szukać przeniesienia do innej kariery. Wiedziała, że jej umiejętności nauczycielskie przełożą się na nowy zawód. Jej najmocniejsze strony to umiejętność organizacji i wielozadaniowości. Johanna opracowała plan spełnienia swojego kolejnego marzenia, by zostać szefem kuchni prawie 10 lat wcześniej, i zaczęła oszczędzać pieniądze na edukację niezbędną do zostania osobistym szefem kuchni. Tak, zawsze jest czas na powrót do szkoły, w każdym wieku! Około 2 lata temu Johanna skończyła szkołę gotowania i poznała tajniki zdrowego odżywiania. Traktuje jedzenie jak lekarstwo i to jest główne przesłanie jej nowej działalności. Dziś Johanna prowadzi własną firmę „W kuchni z szefem kuchni Johanna”, przygotowując zdrowe posiłki w oparciu o wysokiej jakości składniki.

Gotowanie to jednak nie jedyna pasja Johanny. Kiedy mieszkałam w ich domu moją uwagę zwróciły przepiękne chodniki, obrusy, dekoracje. Zapytałam Johanne, skąd ma takie piękne wyroby, na co wskazała mi swoje bardzo duże krosno i z uśmiechem odpowiedziała, że wszystko zrobiła sama. Byłam i jestem wciąż pod ogromnym wrażeniem.

*

Johanna retired after 30 years as an elementary school teacher and still is full of life and very active. While Johanna didn’t just wait for her retirement, she actively started to look for a transfer to another career 10 years before she retired. She knew her skills as a teacher would transfer well into a new profession. Being able to organize and multitask would be essential. Johanna developed a plan for fulfilling her next dream to be a chef almost 10 years earlier and she began to save money for the education necessary to become a Personal Chef. Yes, there is always time to go back to school, at any age! So, about 2 years ago, Johanna finished cooking school and learned the secrets of healthy eating. She treats food like a medicine and this is the main message of her new business. Today, Johanna runs own her business called “In your kitchen with Chef Johanna,” preparing healthy meals based on high quality ingredients.

However, this is not Johanna’s only passion. When I visited her house, my attention was drawn to the beautiful rugs and tablecloths displayed. I knew these items that decorate her home were handmade by Johanna.

858D731C-CF10-47AE-B4A2-87A3BBD3F1F9jpeg

Zapytałam Johanne, kiedy jej pasja do tkania się rozpoczęła. Okazało się, iż już w szkole średniej uczęszczała na zajęcia z tkania. Kiedy urodziła się jej córka, to był doskonały czas, by powrócić do tkania i poświęcić więcej uwagi przygotowywaniu własnoręcznych obrusów i chodników.

Johanna spędziła także cztery lata na misji Korpusu Pokoju w Rwanda w Afryce wraz z mężem i dwójką swoich córek. Kiedy miała zamiar wrócić do Stanów Zjednoczonych, przekazała swoją wiedzę o tkaniu ucząc niektóre lokalne kobiety, jak używać krosna, aby szybciej zarabiały i sprzedawały tkane torby. Opuszczając Afrykę podarowała swoje krosno kobietom w Afryce. To był jej prezent dla kraju, który bardzo dobrze ją traktował.

*

I asked Johanna when her passion to weaving started. As it turned out, Johanna attended an art class in high school, and there she learned the art of weaving. When she started a family and her daughter was born, weaving turned out to be a wonderful time when she could devote more attention to the preparation of intricate tablecloths and rugs.

Johanna also spent four years in Rwanda, Africa, with her husband and two daughters. When she was about to return to the United States, she was able to teach some local Rwandan women to use her loom so they could earn money making and selling woven bags faster. It was her gift back to a country that had treated her very well.

DB2BEEBF-6CB4-48CC-81EF-7747292C73F9_1_201_ajpeg

Johanna weaving on the loom

97E55B9E-CFAE-4408-AC92-599B08168CF3_1_201_ajpeg

The loom

B4B07347-79F4-4A30-BDCC-07FD3D2A0741jpeg

2jpeg

Me in clothes waved by Johanna 

Tkanie, gotowanie to jednak nie jedyne pasje Johanny : ) Podczas emerytury Johanna zaczęła także uprawiać swój organiczny ogród. Panuje tam cisza i spokój, którego ja sama wielokrotnie mogłam doświadczyć ciesząc się przepięknym widokiem na zatokę. Ogród jest pełen warzyw i owoców, są także kurczaki, dzięki którym każdego ranka gospodarze mają świeże jajka na zdrowie śniadania.

Najbardziej podoba mi się w Johannie to, że ma tak wiele pomysłów na to, jak spędzić teraz swój czas. Zarówno Johanna, jak i jej mąż Bob pracują, aby prowadzić bardzo zdrowy i aktywny tryb życia. Oboje są świetnym przykładem na to, jak „emerytura” nabiera zupełnie nowego znaczenia. Uważają to za czas na spełnienie innych pasji, na które ich wcześniejsze życie nie pozwalało.

Przygody i styl życia Johanny zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Teraz, gdy wiem więcej o Johannie, jestem przekonana, że jest to kobieta, która ma niesamowitą pasję do życia, która lubi każdy dzień i zawsze robi to, co jest jej bliskie jej sercu. Wszystko co robi jest w zgodzie z nią i jej naturą.

*

Another of Johanna’s retirement hobbies is gardening, and her backyard is full of peace and tranquility. One can find her garden full of various vegetables and fruits, along with chickens that give us eggs for our delicious and healthy breakfast we enjoyed each morning.

What impresses me the most about Johanna is how she has so many ideas on how to spend her time now. Both Johanna and her husband Bob work to have a very healthy and active lifestyle. They both show us how “retirement” takes on a whole new meaning. They view it as a time to fulfill other passions, that their earlier life did not allow time for.

Johanna’s adventures and lifestyle choices impressed me very much. Now that I know more about Johanna, I know for sure that this is a woman who has an amazing passion for life, who enjoys every day and always does what is dear to her heart.

Diana Dyba